Zamówienia
„Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych”. WMN  Hubala-Dobrzańskiego. Termin składania ofert do dnia: 13.04.2018.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Hubala-Dobrzańskiego 94 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

  • Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych
  • Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Termin składania ofert do dnia: 13.04.2018.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Pozostało do wymiany 1 pion – pion mieszkań nr 2,5,8.

WMN  Hubala-Dobrzańskiego 94 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-3633218 Tomasz Tambor

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy