Zamówienia
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych. WMN Wrzosowa 2. Termin składania ofert do dnia: 21.10.2019.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wrzosowa 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych:

  • pion mieszkania nr 1, 4, 7

Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Termin składania ofert do dnia: 21.10.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  Wrzosowa 2 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-3633218

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy