Zamówienia
Wymiana pokrycia dachowego z blachodachówki. WMN Patriotów 6. Termin składania ofert 15.12.2017 do godz. 15:00

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości  Patriotów  6 ogłasza konkurs ofert na wykonanie wymianę pokrycia dachowego z blachodachówki nad klatką Patriotów 6a .

Zakres robót obejmuje:

Wymianę pokrycia z blachodachówki -287 m2
Wymianę folii paroprzepuszczalnej – 287 m2
Wymianę docieplenia z wełny mineralnej -287 m2
Wymianę  okien dachowych  -11 szt.
Oferta powinna zawierać :

1)      Kosztorys ofertowy

2)      Termin wykonania

3)      Okres gwarancji na wykonane prace

Rozliczenie za wykonane prace nastąpi kosztorysem powykonawczym , sporządzonym na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Książki Obmiarów.

Wymagana wizja lokalna na budynku.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert 15.12.2017 do godz. 15:00 ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie głównej MZBM-TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7.

Osoba do kontaktu:

Igor Hauke

Rejon Obsługi Wspólnot nr II /  BHP
tel.: (32) 263-20-94   660-512-386

email: ihauke@mzbm.sosnowiec.pl