Zamówienia
Wymiana poszycia dachowego wraz z remontem kominów ponad dachem i wymianą obróbek przy kominach. WMNul. Marii Skłodowskiej Curie 12 . Termin składania ofert do dnia: 06.06.2022.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 12 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana poszycia dachowego wraz z remontem  kominów ponad dachem i wymianą obróbek przy kominach

– usunięcie miejscowe papy z pęcherzami wraz z wklejeniem nowej papy

– pokrycie poszycia dachowego dodatkową warstwą papy termozgrzewalnej dobrej klasy

– wykonanie nowych obróbek przy kominach wraz z wywinięciem papy

– skucie luźnego tynku

-zagruntowanie kominów

– zatopienie siatki zbrojącej w 2 warstwach kleju

-naprawa uszkodzonych czap kominowych

-przemalowanie kominów farbą zewnętrzną.

Termin składania ofert do dnia: 06.06.2022.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: Zarząd Wspólnoty-  502-945-425, 792-675-453

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy