Zamówienia
Wymiana poziomu centralnego ogrzewania wraz z zaworami w  budynku WMN Małachowskiego 13-15 . Termin składania ofert do dnia 27.07.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Małachowskiego 13-15 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

” Wymiana poziomu centralnego ogrzewania wraz z zaworami w  budynku WMN Małachowskiego 13-15 „

Termin składania ofert: 27.07.2020r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ” Wymiana poziomu centralnego ogrzewania wraz z zaworami w budynku WMN Małachowskiego 13-15″

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Wspólnota nie posiada przedmiaru na wykonanie prac. Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pod nr telefonu:
660 780 936 Konrad Kubiś

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY