Zamówienia
Wymiana poziomu instalacji kanalizacyjnej w budynku WMN Skłodowskiej 21 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 13.06.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Skłodowskiej 21 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:
„Wymiana poziomu kanalizacyjnego w piwnicy znajdującego się pod posadzką w korytarzach piwnicznych wraz z wymianą przykanalika”

Termin składania ofert do dnia: 13.06.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: COK II 32 363 32 18, 660 780 943 Wioleta Soroka

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy