Zamówienia
Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej do budynku WMN Mościckiego 26 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 10.06.2022r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mościckiego 26 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania:

,,Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej – przykanalik do budynku”

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac.

Specyfikacja:
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Składanie ofert:
Termin składania ofert: do 10.06.2022

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem; COK I -,,Wymiana poziomu kanalizacji Moscickiego 26

Wymagania:
,,Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Kontakt: LBANSKI@MZBM.SOSNOWIEC.PL