Zamówienia
Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w budynku. WMN Łączna 2. Termin składania ofert: do 15.07.2020

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Łączna 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania:

,,Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w budynku”

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac.

Specyfikacja:
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Składanie ofert:
Termin składania ofert: do 15.07.2020

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem; COK II -,,Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z przykanalikami w budynku „ Łączna 2″

Miejsce składania ofert: pisemna, zamknięta – Zarząd MZBM -TBS, ul. Korczaka 7

Wymagania:
,,Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Kontakt: tel. 660-512-386