Zamówienia
Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z przykanalikami w budynku WMN Dmowskiego 34abcd w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 17.10.2019r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dmowskiego 34abcd w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z przykanalikami.

Termin składania ofert do dnia: 17.10.2019r

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN Dmowskiego 34abcd nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 500855588

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy