Zamówienia
Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej w budynku WMN Urbanowicz 9 w Sosnowcu.Termin składania ofert do dnia 22.11.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Urbanowicz 9 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej w budynku”

Termin składania ofert do dnia: 22.11.2019r

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN Urbanowicz 9 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 500855588 Łukasz Bański

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy