Zamówienia
„Wymiana poziomu kanalizacji w piwnicy″. WMN Małachowskiego 14abc. Termin składania ofert do dnia: 13.04.2018.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Małachowskiego 14abc w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

  • Wymiana poziomu  kanalizacji w piwnicy
  • Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV

Termin składania ofert do dnia: 13.04.2018.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  Małachowskiego 14abc nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-363-32-18 Tomasz Tambor

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy