Zamówienia
Wymiana poziomu wodnego w budynku WMN 3-go Maja 3 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 10.06.2022r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 3-go Maja 3 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

“Wymiana poziomu wodnego”

Zakres prac:

Wymiana rurociągu wodnego od wodomierza głównego, montaż zaworów podpionowych, wykonanie z materiału PP -rurociąg zgrzewany.

Termin składania ofert do dnia: 10.06.2022 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK I – poziom 3-go Maja 3

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: LBANSKI@MZBM.SOSNOWIEC.PL