Zamówienia
Wymiana poziomu wodnego w budynku WMN Królowej Jadwigi 2 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 10.12.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana odcinka poziomu wodnego od wodomierza głównego. Zakres prac do ustalenia z Zarządem Wspólnoty. Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PP.

Termin składania ofert do dnia 10.12.2019r.

Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej i sporządzenia przedmiaru robót.

Miejsce składania ofert : sekretariat MZBM- TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

tel. 500855588

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.W