Zamówienia
Wymiana poziomu wodnego zimnej wody wraz z wymianą pionów wod-kan w budynku WMN Reymonta 40-42 w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 15.07.2021

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Reymonta 40-42  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wymiana poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych oraz wymiana  pionów wod – kan ”

Termin składania ofert: do 15.07.2021

Wspólnota nie posiada przedmiaru na prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Zakres prac:

-demontaż starego poziomu wodnego wraz z utylizacją od wodomierza głównego aż do podejść do pionów.

-wykonanie nowej instalacji -rurociąg w technologii PP

-montaż zaworów kulowych podpionowych

-wymiana  pionów wod – kan wraz podejściami do sanitariatów i ich odtworzenie

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK II –„Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych oraz wymiana  pionów wod – kan ”  WMN Reymonta 40-42

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Kontakt: ihauke@mzbm.sosnowiec.pl