Zamówienia
Wymiana poziomu zimnej wody oraz wymiana pionu zimnej wody i kanalizacji wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach 1,4. WMN Jodłowa 21. Termin składania ofert do dnia: 13.10.2017.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jodłowa 21 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana poziomu zimnej wody oraz wymiana pionu zimnej wody i kanalizacji wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach 1,4″

Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Kosztorysy należy złożyć oddzielnie na poziom i oddzielnie na pion w każdej klatce.

Termin składania ofert do dnia: 13.10.2017.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  Jodłowa 21 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-363-32-18 Katarzyna Drzymont

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy