Zamówienia
Wymiana poziomu zimnej wody w budynku WMN Legionów 6 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 08.09.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Legionów 6 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych ”

Termin składania ofert: do 08.09.2021

Wspólnota nie posiada przedmiaru na prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Zakres prac:

-demontaż starego poziomu wodnego wraz z utylizacją od wodomierza głównego aż do podejść do pionów.

-wykonanie nowej instalacji -rurociąg w technologii PP

-montaż zaworów kulowych podpionowych

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK I –Wymiana poziomu -Legionów 6

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Kontakt: 32 360-40-60, bgwardiak@mzbm.sosnowiec.pl