Zamówienia
Wymiana przykanalika kanalizacji sanitarnej w budynku WMN Struga 3ab w Sosnowcu. Termin zbierania ofert do dnia 30.05.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Struga 3ab w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana poziomu kanalizacyjnego wraz z  przykanalikiem w budynku.

Zakres prac:

-wymiana rurociągu kanalizacyjnego na PCV od budynku do pierwszej studni przed budynkiem tzw. „przykanalik”

-rurociąg znajduje się na głębokości około 3m. Po zakończeniu prac należy przywrócić teren przed budynkiem do stanu pierwotnego (nasadzenie trawy).

-prace do wykonania przy klatce oznaczonej numerem „3”

Wykonawca zobowiązany  jest do przeprowadzenia wizji w terenie.

Termin składania ofert: do 30.05.2019r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM- TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:  COK I 32 363 32 18 Konrad Kubiś