Zamówienia
Wymiana przyłącza kanalizacyjnego w budynku WMN Zwycięstwa 9-11-13 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 29.12.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zwycięstwa 9-11-13 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana przyłącza kanalizacyjnego w ramach awarii od budynku do pierwszej studzienki (przykanalika)”

Zakres prac:

-wymiana przyłącza kanalizacyjnego 1 sztuka do klatki 9 od pierwszej studni przed budynkiem usytuowanej od strony wejść do klatek schodowych

-wymiana przyłącza kanalizacyjnego  2 sztuki do klatki 11 od pierwszej studni przed budynkiem usytuowanej od strony wejść do klatek schodowych.

Ilustracja graficzna do pobrania znajduje się na dole strony w załączniku.

Oferty prosimy składać osobno na każdą klatkę.

 Termin składania ofert do dnia: 29.12.2020

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: ( 32 ) 363 32 18 COK I

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY