Zamówienia
Wymiana rury spustowej odprowadzającej wody opadowe z dachu w budynku WMN Jagiełły 6 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 27.05.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jagiełły 6 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana rury spustowej odprowadzającej wody opadowe z dachu”

Termin składania ofert: 27.05.2019r.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana rury spustowej usytuowanej na ścianie frontowej budynku w pierwszej klatce. W załączniku do pobrania zdjęcie przedmiotowej rury spustowej.

Rura spustowa winna być wykonana z blachy ocynkowanej. Długość około 18 mb

Zobowiązuję się oferentów przed złożeniem oferty do przeprowadzenia wizji i sporządzenia pomiarów.

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie z opisem „Wymiana rury spustowej  Jagiełły 6”

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 500 85 55 88

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowien

Załączniki do pobrania: