Zamówienia
Wymiana stolarki – drzwi do piwnic EI 30 w budynku WMN Zagłębiowska 92-94-96 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 27.09.2021.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zagłębiowska 92-94-96 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Montaż drzwi ppoż EI 30 do piwnicy – 3 sztuki”

Zakres Prac:

-demontaż i utylizacja

-dostawa i montaż drzwi ppoż EI 30

-przemalowani ściany w obrębie ościeży farbą emulsyjną / olejną (odtworzenie malatury)

-dorobienie 50 sztuk kluczy

Termin składania ofert do dnia: 27.09.2021.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie „Montaż drzwi ppoż EI 30 do piwnicy”

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 660 780 945 Beata Gwardiak

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY.