Zamówienia
Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ulicy Reymonta 40-42 w Sosnowcu.Termin składania ofert do dnia 4.04.2019r.
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Reymonta 40-42 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych wraz z parapetami zewnętrznymi.

Stolarka okienna PCV w kolorze białym, okna winny być wyposażone w nawietrzaki montowane w ramie okiennej. Okna muszą być otwieralno- uchylne. Łączna ilość okien 22 sztuki (14 duże+8 małe)

Termin składania ofert do dnia: 04.04.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK 2 –” wymiana stolarki Reymonta 40-42″

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 500855588 Łukasz Bański

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Oferty prosimy składać z podziałem na klatki osobno dla klatki 40 osobno dla klatki 42.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy.