Zamówienia
Wymiana wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) wraz z wymianą tablic głównych, instalacji elektrycznych części wspólnych, oświetlenia w budynku WMN Mireckiego 35w Sosnowcu wraz z wykonaniem projektu .

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mireckiego 35 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) wraz z wymianą tablic głównych, instalacji elektrycznych części wspólnych, oświetlenia w budynku przy ulicy Mireckiego 35 wraz z wykonaniem projektu .

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie oraz konsultacji Inspektorem ds. Elektrycznych ( Eugeniusz Belter tel. 32 364 20 24 )

Wykonawca winien wykonać projekt powykonawczy zz uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń.

Termin składania ofert do dnia: 15.04.2019 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: (32) 263-20-94

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy