Zamówienia
Wymiana wyłazu dachowego w kl B. Termin składania ofert do dnia: 06.06.2022.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Szczecińska 6AB w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana wyłazu dachowego w kl B

Demontaż starego wyłazu dachowego

Montaż systemowego wyłazu wraz z obróbkami blacharskimi i ewentualną wymianą pasa papy termozgrzewalnej.

Termin składania ofert do dnia: 06.06.2022.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 660-512-386 Igor Hauke

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy