Zamówienia
Wymiana zadaszeń balkonowych ostatnich kondygnacji w budynku WMN Lwowska 21-29 w Sosnowcu termin składania ofert do dnia 28.03.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lwowska 21-29 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana zadaszeń balkonowych ostatnich kondygnacji w budynku WMN Lwowska 21-29 w Sosnowcu.

Zakres prac:

-demontaż zadaszeń balkonowych w ilości 4 sztuki uszkodzonych przez porywy wiatru

-dostawa i montaż nowych zadaszeń w ilości 4 sztuki

– zadaszenia winny posiadać takie same lub zbliżone wymiary oraz kształty profili.

– prace należy wykonać ze zwyżki

Termin składania ofert do dnia: 28.03.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – daszki Lwowska 21-29

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: Jarosław Klimczak 32 363 32 13

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Załączniki do pobrania: