Zamówienia
Wymiana zadaszeń nad wejściem do klatek schodowych wraz z myciem elewacji w budynku WMN Piwnika Ponurego 16AB w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piwnika Ponurego 16AB w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana zadaszeń nad wejściami do klatek wraz z myciem elewacji nad daszkami w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 16AB w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

  • Demontaż starych i montaż  nowych podobnych zadaszeń do obecnych ( w miarę możliwość użycie  obecnych otworów)
  • Umycie zabrudzeń nad daszkami na elewacji budynku

Termin składania ofert: do 30.04.2019r. do godziny 15:00

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie  MZBM- TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7.

Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  COK II „Wymiana zadaszeń i mycie elewacji Piwnika Ponurego 16AB”

Kontakt:   660-512-386 Igor Hauke