Zamówienia
Wymiana zaworów na instalacji C.O. (poziom w piwnicy) w budynku WMN Małachowskiego 14abc  w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 08.02.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Małachowskiego 14abc w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

,,Wymiana z zaworów na instalacji C.O (poziom w piwnicy)”

Zakres prac:

Składanie ofert:
Termin składania ofert do dnia: 08.02.2021.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.
Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM – TBS Sp. z o.o., ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Kontakt: COK I, tel. 32 360 32 18 Konrad Kubiś