Zamówienia
„Wymianę 3 sztuk drzwi wejściowych oraz zabezpieczenie okienek piwnicznych ”. Termin składania ofert do dnia: 31.03.2021.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Niepodległości 14 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymianę 3 sztuk drzwi wejściowych oraz zabezpieczenie okienek piwnicznych ”

Zakres Prac:

-demontaż i utylizacja starej stolarki

-dostawa i montaż drzwi wejściowych do klatek schodowych na stalowe lub solidne aluminiowe

-obrobienie wyprawy elewacyjnej i klatki od wewnątrz

– kolor do wyboru z palety RAL

-zabezpieczenie okienek wokół budynku siatką stalową drobno oczkową z możliwością demontażu

Termin składania ofert do dnia: 31.03.2021.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie COK 2 – wymiana drzwi  i zabezpieczenie okienek Niepodległości 14

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: cok2@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY.