Zamówienia
„Wymianę drzwi do piwnic na drzwi ppoż EI30 – 3 sztuki” Termin składania ofert do dnia: 12.12.2018

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jagiełły 6 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymianę drzwi do piwnic na drzwi ppoż EI30 – 3 sztuki”

Termin składania ofert do dnia: 12.12.2018.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie COK 1 „Wymianę drzwi do piwnic na drzwi ppoż EI30 – 3 sztuki” Jagiełły 6

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl 32 363 32 18

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY.