Zamówienia
„Wymianę okna na klatce schodowej wraz z wymianą okienek na strychu” na WMN Kadłubka 24. Termin składania ofert do dnia: 24.09.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kadłubka 24 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

 „Wymianę okna na klatce schodowej wraz z wymianą okienek na strychu”

Oferta ma zawierać wycenę okien wraz z montażem (1 sztuka na klatce schodowej 170×100 z nawietrzakiem + parapet zewnętrzny oraz 3 sztuki okienek na strychu 86×100)

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie.

Termin składania ofert do dnia: 24.09.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: Marcin Dziubiński ( 32 ) 363 32 18

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy