Zamówienia
„Wymianę zaworów grzejnikowych – 70 sztuk” dla WMN Małachowskiego 14abc – termin składania ofert do dnia: 30.10.2018

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Małachowskiego 14abc w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymianę zaworów grzejnikowych – 70 sztuk” dla WMN Małachowskiego 14abc

Termin składania ofert do dnia: 30.10.2018.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie COK 1 „Wymianę zaworów grzejnikowych – 70 sztuk ” Małachowskiego 14abc

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl 32 363 32 18

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY.