Zamówienia
„Wymiany pokrycia dachowego wraz z obróbką wokół kominów.” WMN Reymonta 40-42. Termin składania ofert 04.06.2018 do godz. 15:00

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Reymonta 40-42 ogłasza konkurs ofert na wykonanie „Wymiany pokrycia dachowego wraz z obróbką wokół kominów.”

Zakres robót obejmuje:

Wymianę pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z obróbką wokół kominów (z montażem listew dociskowych oraz izoklinów) – 715 m2

Oferta powinna zawierać :

1)      Kosztorys ofertowy

2)      Termin wykonania

3)      Okres gwarancji na wykonane prace

Rozliczenie za wykonane prace nastąpi kosztorysem powykonawczym, sporządzonym na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Książki Obmiarów.

Wspólnota nie posiada przedmiaru, oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej na budynku.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert 04.06.2018 do godz. 15:00

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie głównej MZBM-TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7.

Osoba do kontaktu:

Łukasz Bański / Damian Kurkowski

Rejon Obsługi Wspólnot nr III
tel.: (32) 363 32 13

email: lbanski@mzbm.sosnowiec.pl ; dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl