Zamówienia
Wynajęcie sokolnika z ptakiem drapieżnym celem ochrony biologicznej obiektu.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lwowska 21-29 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wynajęcie sokolnika z ptakiem drapieżnym celem ochrony biologicznej obiektu.

Termin składania ofert do dnia: 29.03.2019.

Szczegóły oferty: Metoda ta polega na płoszeniu niepożądanych gatunków ptaków, głównie gołębi, krukowatych oraz mew z obiektów objętych ochroną.
Pojawiające się codziennie ptaki drapieżne wymuszają zmianę miejsc przebywania, żerowania i gniazdowania niepożądanych szkodników.
Jest to sprawdzona i najskuteczniejsza metoda ochrony przed ptakami, gdyż bazuje ona na naturalnym lęku o własne życie wywołanym obecnością drapieżnika.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru obiektu.

Wspólnota  nie posiada przedmiaru obiektu na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 660-512-386 Igor Hauke

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy