Zamówienia
„Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. 3-go Maja 28a w Sosnowcu – działka 1212 obręb 0011”. Termin składania ofert do dnia: 10.01.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 3-go Maja 28a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. 3-go Maja 28a w Sosnowcu – działka 1212  obręb 0011”

Termin składania ofert do dnia: 10.01.2019r.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 500 855 588 Łukasz Bański