Zamówienia
„Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. Dietla 7-9 w Sosnowcu – działka 5563 obręb 009”.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dietla 7-9 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. Dietla 7-9 w Sosnowcu – działka 5563  obręb 009”

Termin składania ofert do dnia: 18.02.2019r.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 500 855 588 Łukasz Bański