Zamówienia
„Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. Dmowskiego 34abcd w Sosnowcu – działka 1646/49, 1646/50 obręb Zagórze”. Termin składania ofert do dnia: 08.06.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dmowskiego 34abcd w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. Dmowskiego 34abcd w Sosnowcu – działka 1646/49, 1646/50 obręb Zagórze”

Termin składania ofert do dnia: 08.06.2018r.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: Władysława Kiełczewska 608-086-157