Zamówienia
„Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. Reymonta 2 w Sosnowcu – działka 6815  obręb 0009”. Termin składania ofert do dnia: 21.09.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Reymonta w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. Reymonta 2 w Sosnowcu – działka 6815  obręb 0009”

Termin składania ofert do dnia: 21.09.2018r.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: (32) 363 32 13 – Jarosław Klimczak