Zamówienia
„Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. Zamenhofa 2-4-6 w Sosnowcu – działka 5183/1 ,5196/2 obręb 009”. Termin składania ofert do dnia 06.03.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamenhofa 2-4-6 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul.Zamenhofa 2-4-6 w Sosnowcu  działka 5183/1 ,5196/2

Termin składania ofert do dnia: 06.03.2020r.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 500 855 588 Łukasz Bański