Zamówienia
„Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. Żytnia 14BC w Sosnowcu – działka 5463, 5466, 5472 obręb 0009” Termin składania ofert do dnia: 24.08.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Żytnia 14BC w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. Żytnia 14BC w Sosnowcu – działka 5463, 5466, 5472  obręb 0009”

Termin składania ofert do dnia: 24.07.2018r.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: (32) 363 32 13