Zamówienia
Wytyczenie punktów granicznych WMN Litewska 37-39-41-43
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Litewska 37-39-41-43 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul.Litewska 37-39-41-43 w Sosnowcu  działka 4600/2, 4599/2, obręb 0009

Termin składania ofert do dnia: 28.03.2019r.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 500 855 588 Łukasz Bański