Zamówienia
Wznowienie punktów granicznych dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Narcyzów 2 w Sosnowcu. WMN Narcyzów 2. Termin składania ofert: do 21.05.2018r. do godziny 15:00

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Narcyzów 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wznowienie punktów granicznych dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Narcyzów 2 w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

  • nr działki 7205 obręb 0009
  • powierzchnia 573,00 m2
  •  odtworzenie 4-6 punktów granicznych celem wytyczenia terenu do ogrodzenia działki Wspólnoty
  • podać cenę jednostkową od  punktu

Termin składania ofert: do 21.05.2018r. do godziny 15:00

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:   32 263-20-94  660 512 386 Igor Hauke