Zamówienia
ytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. Zagłębiowska 46-60 w Sosnowcu – działka 979 obręb 12″. Termin składania ofert do dnia: 16.05.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zagłębiowska 46-60 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. Zagłębiowska 46-60 w Sosnowcu – działka 979 obręb 12”

Termin składania ofert do dnia: 16.05.2018r.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: Władysława Kiełczewska  608-086-157, Tomasz Tambor 728-866-259