Zamówienia
Zabezpieczenie 28 sztuk okienek piwnicznych przed woda deszczowa , z wyrównaniem opaski do poziomu opaski wokół budynku i położeniem tynku mozaikowego. Termin składania ofert do dnia: 12.12.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Niepodleglosci 12 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Zabezpieczenie 28 sztuk okienek piwnicznych przed woda deszczowa , z wyrównaniem opaski do poziomu opaski wokół budynku i położeniem tynku mozaikowego .

Zamurowanie okienek piwnicznych do poziomu listwy ochronnej folii kubełkowej

Podniesienie poziomu kostki brukowej w ościeżach okiennych do wysokości opaski

Zabezpieczenie całości folią w płynie

Zagruntowanie i pokrycie zapór tynkiem mozaikowym w kolorze cokołu.

Termin składania ofert do dnia: 12.12.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – dostawa oraz montaż drzwi stalowych wraz z wymiana okien na klatce schodowej.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:

ihauke@mzbm.sosnowiec.pl                                                660-512-386

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy