Zamówienia
Zabezpieczenie kominów przed ptakami ( montaż siatek). WMN Patriotów 1. Termin składania ofert do dnia: 25.06.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Patriotów 1 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Zabezpieczenie kominów przed ptakami ( montaż siatek)

Termin składania ofert do dnia: 25.06.2018r.

Zabezpieczenie bocznych wylotów kominów siatką na zawiasie umożliwiającym przeprowadzanie przeglądów kominiarskich. Około 70 mb siatki o szerokości 0,4 m drobne oczko .

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, ROW II – montaż zabezpieczeń na kominach WMN Patriotów 1

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:

ihauke@mzbm.sosnowiec.pl

mradzikowski@mzbm.sosnowiec.pl

Wspólnota nie posiada przedmiar na prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy