Zamówienia
Zagospodarowanie i obsługa terenów zielonych przed budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 16AB w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piwnika Ponurego 16AB w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Zagospodarowanie i obsługa terenów zielonych przed budynkiem  Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 16AB w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

  • Przedstawienie propozycji nasadzeń i uzupełnienia roślinności w ogródkach przed budynkiem  oraz rabatach  wokół budynku
  • Złożenie oferty na obsługę terenów zielnych ( koszenie pielęgnacja)

Termin składania ofert: do 30.04.2019r. do godziny 15:00

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie  MZBM- TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7.

Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  COK II „Tereny zielone  Piwnika Ponurego 16AB”

Kontakt:   Agata Olszak-Mentel 519-872-775