Zamówienia
,,Zagospodarowanie terenów zielonego z tyłu  budynku WMN Królewska 2 w Sosnowcu”. Termin składania ofert do dnia 14.05.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Królewska 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

,,Zagospodarowanie terenów zielonego z tyłu  budynku Królewska 2”

Prace polegające na:

-uporządkowaniu terenu z tyłu budynku z kamieni i gruzu poremontowego około 750 m2

-zebranie wierzchniej warstwy starej ziemi , nawiezienie nowej   i wyrównanie terenu

-założenie trawnika wraz jego nawadnianiem aż do jego wzrostu

Zalecane przeprowadzenie wizji w terenie.

Składanie ofert:
Termin składania ofert do dnia: 14.05.2020.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.
Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM – TBS Sp. z o.o., ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Kontakt:
Kontakt: COK II, tel. 32 260-40-60