Zamówienia
Zakup i montaż ogrodzenia panelowego dla WMN Łączna 2. Termin składania ofert do dnia: 26.05.2022.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Łączna 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Zakup i montaż ogrodzenia panelowego dla WMN Łączna 2

– wykonanie systemowego ogrodzenia panelowego malowanego proszkowo 1,20m x 2,50m drut 6cm  ( kolor RAL do wyboru)  wokół działki Wspólnoty –  66 mb

-montaż 1 szt. furtki, oraz 1 szt. ogrodzenie bez podmurówki kotwione do fundamentu za budynkiem

Termin składania ofert do dnia: 26.05.2022.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 660-512-386 Igor Hauke

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy