Zamówienia
Zakup i montaż ogrodzenia panelowego dla WMN Niepodległości 12. Termin składania ofert do dnia: 24.05.2022.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Niepodległości 12 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Zakup i montaż ogrodzenia panelowego dla WMN Niepodległości 12

– wykonanie systemowego ogrodzenia panelowego malowanego proszkowo ( kolor RAL do wyboru)  wokół działki Wspólnoty –  130mb

-montaż 2 szt. furtek, oraz 1 szt. bramy dwuskrzydłowej, ogrodzenie bez podmurówki

Termin składania ofert do dnia: 24.05.2022.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 660-512-386 Igor Hauke

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy