Zamówienia
Zakup i montaż ogrodzenia panelowego dla WMN Niepodległości 9A. Termin składania ofert do dnia: 06.06.2022.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 9A w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Zakup i montaż ogrodzenia panelowego dla WMN Niepodległości 9A

– wykonanie systemowego ogrodzenia panelowego – 1,20m  malowanego proszkowo ( kolor antracyt)  wokół działki Wspólnoty –  200 mb

-montaż 2 szt. furtek, ogrodzenie bez podmurówki

Termin składania ofert do dnia: 06.06.2022.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt Zarząd Wspólnoty – 507-160-705

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy