Zamówienia
Zakup i montaż ogrodzenia panelowego dla WMN Patriotów 2 i Patriotów 4. Termin składania ofert do dnia: 24.05.2022.

Zakup i montaż ogrodzenia panelowego dla WMN Patriotów 2 i Patriotów 4

– wykonanie wspólnego  systemowego ogrodzenia panelowego malowanego proszkowo ( kolor RAL do wyboru)  pomiędzy budynkami

-montaż 2 szt. furtek, oraz 1 szt. bramy dwuskrzydłowej, ogrodzenie bez podmurówki

Patriotów 2- front budynku – 110 mb oraz część pomiędzy budynkami 30mb , dodatkowo 1 furtka i 50% kosztów bramy dwuskrzydłowej

Patriotów 4 – część pomiędzy budynkami 35mb plus furtka i 50% kosztów bramy dwuskrzydłowej

Termin składania ofert do dnia: 24.05.2022.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 660-512-386 Igor Hauke

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy