Zamówienia
Zaproszenie do składania ofert. Dmowskiego 10. Termin składania ofert do dnia: 08.06.2018.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dmowskiego 10 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

  • Demontaż grzejników na piętrach od 1 do 4 w czterech klatkach wraz z zabezpieczeniem podejść.
  • Montaż zaworów termostatycznych i zaworów odcinających przy grzejnikach na parterach w czterech klatkach.

Termin składania ofert do dnia: 08.06.2018.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN Dmowskiego10b nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-3633218 Władysława Kiełczewska, Marcin Dziubiński

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy